YTHS uudistuu ja keskittää palveluitaan: Jatkossa tamperelaisopiskelijat käyvät hammaslääkärissä Hervannassa ja muut vaivat hoidetaan keskustakampuksella | Radio Moreeni 98,4 MHz

YTHS uudistuu ja keskittää palveluitaan: Jatkossa tamperelaisopiskelijat käyvät hammaslääkärissä Hervannassa ja muut vaivat hoidetaan keskustakampuksella

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tulee ensi vuodesta alkaen palvelemaan myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoita. Samalla myös digipalvelut lisääntyvät.

Uusi laki korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta muuttaa YTHS:n toimintaa vuoden vaihteessa. Tammikuusta lähtien YTHS:n palvelupiiriin siirtyvät yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakoulujen opiskelijat.

– Opiskelijajärjestöillä ja muillakin tahoilla on ollut jo pidempään tavoitteena tarjota yhdenvertaiset palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille. Tämä on myös valtakunnallisen soteuudistuksen periaatteiden mukaista, YTHS:n keskisen alueen aluejohtaja Anna Arola-Järvi kertoo.

Opiskelijat maksavat YTHS:n palveluihin oikeuttavan terveydenhoitomaksun Kelalle 1.1.2021 alkaen. YTHS ei peri käyntimaksuja.

Muutoksia asiakaskunnan lisäksi palvelumalleissa

Konkreettisia muutoksia YTHS:n toiminnassa on jo nähtävissä. Paikkakunta- ja terveysasemakohtaisille puhelinnumeroille on heitetty hyvästit. Nykyään YTHS:lle yhteyttä otetaan joko kahden valtakunnalisen puhelinnumeron kautta tai ennestään tuttuun tapaan Self-verkkopalvelussa.

–  Valtakunnalliset numerot mahdollistavat sen, että kaikki saavat tasalaatuisen hoidonarvioinnin paikkakunnasta riippumatta, Arola-Järvi selittää.

Toinen pian voimaan tuleva muutos tamperelaisen opiskelijan elämässä on palveluiden uudenlainen jakautuminen toimipisteiden kesken. Ennen sekä Hervannan että keskustakampuksen toimipisteiltä on saanut kaikkia YTHS:n palveluita.

–  Syyslomaviikon jälkeen palvelut jakautuvat siten, että suunterveyteen liittyen asioidaan Hervannassa ja yleis- ja mielenterveyden asioissa keskustakampuksen toimipisteellä, Arola-Järvi kertoo.

Myös digipalveluiden määrää tullaan lisäämään näkyvästi. Jatkossa YTHS:llä tulee olemaan digilääkäri.

–  Esimerkiksi reseptejä voi tulevaisuudessa uusia etänä ja verkossa voi saada neuvontaa niin ehkäisyn kuin suunterveyden saralla, Arola-Järvi kertoo.

Vahvuutena yksilöllistetymmän hoidon tarjoaminen

Arola-Järven mukaan uuden palvelumallin vahvuutena tulee olemaan yksilöllistetymmän hoidon tarjoaminen, jonka kasvanut asiakaskunta mahdollistaa. Opiskelijat jakautuvat opiskelupaikkansa ja -alansa puolesta ryhmiin. Vastaavasti YTHS:ltä nimetään vastuuryhmät kunkin opiskelijakunnan hoidosta huolehtimiseen.

–  Näin pystymme kuuntelemaan herkemmin sitä, minkälaisia palveluita missäkin opiskelijaryhmässä tarvitaan. Esimerkiksi fyysisillä aloilla tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäiseminen voi olla oleellista, muualla taas mielenterveyden kysymykset, Arola-Järvi toteaa.

Tarkkaa määrää siitä, kuinka paljon Tampereen toimipisteille on tulossa lisää asiakaskuntaa ei vielä tiedetä. Monilla pienillä paikkakunnilla ei ole yliopistoja lainkaan, mutta ammattikorkeakouluja kyllä.

–  Vielä mietimme, minne pienien paikkakuntien ammattikorkeaopiskelijat ohjataan. Mahdollisuuksina ovat asiointi joko yhteistyökumppanien luona omilla paikkakunnilla tai Tampereen YTHS:n toimipisteillä, Arola-Järvi selventää.

Uusia ryhmäterapioita mielenterveyspuolella

Opiskelijoiden mielenterveyden tukeminen ja jo varhaisessa vaiheessa avun antaminen on noussut tärkeäksi tavoitteeksi YTHS:llä. Tämän vuoksi psykiatristen sairaanhoitajien määrä tulee lisääntymään.

–  Olisi huolestuttavaa, jos opiskelut lykkääntyisivät sen vuoksi, ettei apua mielenterveydenongelmiin saada ajoissa, Arola-Järvi toteaa.

Tampereella on tänä syksynä aloitettu mielenterveyspuolella ryhmäterapioita, kuten Depressiokoulu ja StressLess-ryhmä. Arola-Järven mukaan ryhmäterapiaa tullaan todennäköisesti myös jatkossa lisäämään.

–  Näen, että ryhmäterapiassa on kaksi hyvää puolta. Ensinnäkin useampi opiskelija pääsee nopeammin avun piiriin. Lisäksi he saavat vertaistukea, jota yksilöterapia ei tarjoa, Arola-Järvi summaa.

Mahdollinen hoitovelka AMK-opiskelijoiden keskuudessa huolenaiheena

Muutokseen liittyen Arola-Järvi kantaa omalta osaltaan huolta siitä, kuinka hyvin ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat tähän mennessä saaneet tarvitsemaansa hoitoa. Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden terveyspalvelut ollaan tähän mennessä järjestetty hyvinkin vaihtelevilla tavoilla.

–  Mahdollinen hoitovelka vaikuttaisi siten, että tarve palveluille olisi vuodenvaihteessa suurempi, kuin mitä se laskelmiemme mukaan yleisesti ottaen opiskelijoiden keskuudessa on, Arola-Järvi kertoo.

Jonotusajat saattavat Arola-Järven mukaan hetkellisesti kasvaa uudistuksen tullessa voimaan. Samalla, kun hän toivoo opiskelijoilta ymmärtäväistä asennetta muutoksen alkumetreillä, hän toivoo myös, että opiskelijat antaisivat palautetta siitä, mikä uudistuksessa toimii ja mikä tuntuu takkuavan.

–  Näin saisimme aikaan hyvän vuoropuhelun ja voisimme yhdessä kehittää palveluista mahdollisimman toimivat opiskelijoita varten, Arola-Järvi toteaa.

 

Toimittaja: Lotta Karinen

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4