Turvavälejä, tilajärjestelyjä ja desinfiointia: Tampereen yliopisto avaa syksyllä ovia pienryhmille | Radio Moreeni 98,4 MHz

Turvavälejä, tilajärjestelyjä ja desinfiointia: Tampereen yliopisto avaa syksyllä ovia pienryhmille

Tampereen yliopistossa ei järjestetä massaluentoja eikä -tenttejä syyslukukauden ensimmäisellä, lokakuun 18. päivään kestävällä opetusperiodilla. Alle 50 osallistujan ryhmät voivat opiskella samassa tilassa, kunhan turvavälit sen sallivat. Syksyllä opintonsa aloittavien orientaatioviikot pidetään kampuksella, jotta uudet opiskelijat pääsevät heti sisään yliopistomaailmaan.

Etäopiskelu on ottanut opiskelijoita koville, ei niinkään itse opiskelun vaan enemmänkin yhteisöllisyyden puutteen vuoksi.

Yliopistot siirtyivät koronaviruksen vuoksi etäopetukseen maaliskuun puolivälissä. Tampereen yliopistossa jatketaan pääsääntöisesti etäopetuksessa myös syksyn ensimmäinen opetusperiodi. Sellainen opetus, johon on välttämätöntä osallistua fyysisesti, toteutetaan turvavälein ja muutenkin turvallisuudesta huolehtimalla. Tällaista opetusta ovat esimerkiksi laboratoriojaksot ja pienryhmäopetus.

Tampereen yliopiston kanssa samanlaisia linjauksia on tehty useissa muissakin yliopistoissa, esimerkiksi Turussa. ”Linjaus haluttiin tehdä hyvissä ajoin, jotta opettajilla olisi aikaa suunnitella opetuksensa, eikä tarvitsisi miettiä, miten sitä syksyllä toteutetaan. Tiedekunnat ovat lisäksi ohjeistaneet opettajiaan tarkemmin”, Tampereen yliopiston koulutuksen vararehtori Marja Sutela kertoo.

Tilajärjestelyissä on miettimistä

Massaluentoja ja -tenttejä ei järjestetä ensimmäisellä opetusperiodilla. Yhdessä tilassa saa olla maksimissaan 50 henkilöä, ja tilassa täytyy pystyä pitämään noin kahden metrin turvavälit. Määriä on siten tarkasteltava myös tilan mukaan.

”Tilajärjestelyjen kannalta tässä onkin iso työ, sillä tiloja tarvitaan nyt enemmän. Voi esimerkiksi olla sellainen tilanne, jossa opettaja striimaa luentonsa useampaan saliin. Kun normaalioloissa luennolle riittää yksi sali, nyt niitä pitää olla useampi”, Marja Sutela sanoo.

”Keskeistä on pitää turvavälit, ja erityisen tärkeää on, ettei kukaan tule sairaana yliopistolle. Desinfiointiliinoilla ja käsidesillä varustetuissa atk- ja tenttitiloissa on pidettävä erityistä huolta puhtaudesta. Kiinteistöpalvelut on myös hankkinut jonkin verran suojausvarusteita, kuten maskeja, mahdollisia erityistilanteita varten”, Sutela luettelee keinoja, joilla pyritään varmistamaan opetuksen ja opiskelun turvallisuus.

Syksyn toisen opetusperiodin opetusjärjestelyt linjataan myöhemmin tautitilannekuvan, riskiarvioiden ja saatujen kokemusten perusteella.

Uudet opiskelijat heti osaksi yhteisöä

Syksyllä aloittavien uusien opiskelijoiden ei tarvitse tutustua opinahjoonsa etänä, vaan heille voidaan järjestää opetusta ja ohjelmaa myös yliopistokampuksilla – turvallisuus- ja kokoontumissuositukset tässäkin huomioon ottaen.

Uusia opiskelijoita yliopistoon ja opintoihin tutustuttavan orientaatiovaiheen isot tapahtumat pidetään pääosin etänä, mutta pienryhmät voivat kokoontua fyysisesti kampuksilla.

Tampereen ylioppilaskunta TREYn puheenjohtaja Annika Nevanpää pitääkin erityisen tärkeänä, että uudet opiskelijat otetaan hyvin vastaan. ”Uuden opiskelijan on saatava kokemus, että hän on osa tätä porukkaa. Opiskelu on itsenäistä ja yksinäistä, joten yhteisö on tärkeä. Juuri opiskelun aloittaminen on kriittinen vaihe; pääseekö mukaan vai tipahtaako pois, löytääkö oikeille kursseille, löytääkö tukea… Etänä ei saisi uudesta opiskelupaikasta otetta.”

Tällä viikolla Tampereen yliopistossa linjataan, miten syksyllä ovat käytössä avoimet oppimisympäristöt, ravintolat, opiskelijakiltojen tilat sekä urheilutilat.

Tätä linjausta TREYssa kovin odotetaan. ”Toivomme, että opiskelijajärjestöjen tilat aukeaisivat mahdollisimman pian. Järjestöt ovat noudattaneet TREYn ohjeita erittäin hyvin. Mikäli mahdollisuus tilojen avaamiseen saadaan, uskon, että järjestöissä toimitaan erittäin vastuullisesti. Niissä kyllä ymmärretään velvollisuus huolehtia jäsentensä turvallisuudesta”, Annika Nevanpää sanoo.

Ylioppilaskunnan kannalta koronatilanteen kehityksessä mielenkiintoista on myös syksylle siirretyn opiskelijavapun kohtalo. Syysvappu on suunniteltu alkavaksi 27.8., josta se jatkuisi pari viikkoa. TREY aikoo järjestää kaikki tavalliset tapahtumansa ja mahdollisesti jotain lisääkin. Tampereen teekkarit esimerkiksi järjestävät teekkarikasteen ja fuksikulkueen syksyllä.

Yksinäisyys ja tuen puute painavat etäopiskelijan mieltä

Etenkin opiskelijat ottanevat ilolla vastaan lisääntyvät tapaamiset kampuksella. Tampereen yliopistossa selvitettiin huhtikuussa hyvinvointikyselyllä, miten etätyöhön ja -opiskeluun siirtyminen vaikutti korkeakouluyhteisön henkilöstöön ja opiskelijoihin. Koulutuksen vararehtori Marja Sutela kertoo huhtikuisen hyvinvointikyselyn tulosten osoittaneen, että etätyöskentely otti opiskelijoita kovemmille kuin henkilöstöä. Erityisen kovilla ovat olleet kansainväliset opiskelijat.

Etäopiskelu on saanut opiskelijat kokemaan yksinäisyyttä ja korkeaa kuormittuneisuutta, vaikka etäopiskelun työtuntimäärä ei noussut erityisen korkeaksi. Yksinäisyys ja tuen puute korostuivat kansainvälisten opiskelijoiden avoimissa kommenteissa. Myös Helsingin yliopiston toteuttaman kyselyn mukaan korkeakouluopiskelijat ovat tänä keväänä olleet huomattavasti uupuneempia kuin aiempina vuosina.

”Tämä ikäluokka on sellainen, ettei hyppy etätyöskentelyyn ole se juttu, vaan se, että ollaan yhtäkkiä yksin. Ei päästä näkemään toisia, kokemaan asioita yhdessä eikä saamaan ja antamaan tukea. Lisäksi on ollut paljon muutoksia, huolta ja epätietoisuutta”, sanoo TREYn puheenjohtaja Annika Nevanpää.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n johtokuntaan kuuluva vararehtori Marja Sutela kertoo, että joillekin etäopiskelu on ollut hyvä vaihtoehto. ”Etäopiskelu on soveltunut hyvin esimerkiksi sellaisille opiskelijoille, joilla on ollut jännitystilanteita. Toisaalta on myös sellaisia opiskelijoita, jotka ovat pudonneet vauhdista. Joitakin opiskelijoita ei ole etäaikana tavoitettu lainkaan”, hän sanoo.

Opinnäytetöitä on valmistunut keväällä hyvin, mutta kokonaistilanne on nähtävissä vasta elokuussa. ”Etäopetuksen moodilla mentiin neljäs periodi, ja osa esimerkiksi siirsi silloin tenttejä elokuulle. Elokuussa nähdään opintopistekertymästä, miten on mennyt”, Sutela sanoo.

Korona-ajan käytäntöjä jäänee elämään

Opettajien etätyöhön siirtyminen on sujunut vararehtori Marja Sutelan mukaan erittäin hyvin. ”Valtaosalle opettajista etäopetus on ollut ihan hyvä juttu. Digiopetustaidot ovat hyvät, ja digiopetusta on edelleen kehitetty. Ohjaus on toiminut, ja it-tukea on ollut hyvin saatavilla.”

Hyvinvointikyselyn tulokset kertovat, että myös opiskelijoiden enemmistö koki, että etäopiskelun tukirakenteet olivat kunnossa. Laitteistot ovat toimineet, sosiaaliset verkostot olemassa ja tarvittaessa käytettävissä, ja usko omaan pärjäämiseen korkea. Myös korkeakouluyhteisön tiedotus ja johtaminen etäopiskelutilanteessa koettiin hyväksi.

Hyvinvointikysely toistettiin kesäkuun alussa pääosin samansisältöisenä. Tuloksia ei vielä ole saatavilla.

TREYn puheenjohtaja Annika Nevanpää sanoo ylioppilaskunnan ja yliopiston toimivan jatkuvassa yhteydessä ja yhteistyössä. TREY on päivittäistasolla yhteydessä opiskelijoihin, ja välittää opiskelijoiden viestejä ja kysymyksiä yliopistolle. ”Teemme tätä kaikkea tiiviissä yhteistyössä yliopiston ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Keskeistä on avoin ja oikea-asteinen viestintä”, Nevanpää sanoo.

Aiheuttamiensa hankaluuksien lisäksi korona-aika on myös pistänyt testiin sellaisia käytäntöjä, jotka ovat osoittautuneet toimiviksi. ”Uskon, että osa uusista käytännöistä jää elämään koronan jälkeenkin. Esimerkiksi monet kokoukset ovat hoituneet hyvin etänäkin”, vararehtori Sutela sanoo.

Toimittaja: Pia Sivunen

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4