TTY:n rehtori Jaakko Puhakka: Keskustelu hallintomallista on jättänyt varjoonsa uuden yliopiston valoisan tulevaisuuden | Radio Moreeni 98,4 MHz

TTY:n rehtori Jaakko Puhakka: Keskustelu hallintomallista on jättänyt varjoonsa uuden yliopiston valoisan tulevaisuuden

Tampereen teknillisen yliopiston rehtorina tämän oppilaitoksen viimeisen syksyn toimii Jaakko Puhakka. Hän uskoo, että korkeakoulujen yhdistyminen ensi vuoden alussa tarjoaa opiskelijoille entistä paremmat menestymisen edellytykset työelämässä ja tieteen teolle uusia mahdollisuuksia. Puhakka harmittelee, että uuden Tampereen yliopiston valoisat tulevaisuuden näkymät ovat julkisessa keskustelussa jääneet hallintomallikeskustelun varjoon.

Rehtori Jaakko Puhakka

Jaakko Puhakan kokemukset säätiömallista ovat positiivisia. Tutkimusta ja opetusta ei hänen mukaansa ole pyritty ohjaamaan, ja pääoman tuotto on mahdollistanut taloudellisia satsauksia. (Kuva: Pia Sivunen)

Neljän kuukauden rehtorin pestinsä keskeiset tehtävät ovat Puhakalle selvät. ”Yhdistymisen suuntaviivat on jo laadittu, ja toimiva johto on valittu. Nyt säädetään teknillinen yliopisto vahvaksi osaksi kokonaisuutta. Tehtävänäni on rohkaista omia joukkoja eteenpäin ja siirtää mahdollisimman realistisesti tieto TTY:n vahvuuksista ja kehittämiskohteista uuteen kokonaisuuteen.”

Uuden yliopiston säätiömallin on pelätty vievän henkilöstön ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia. Puhakalla itsellään on säätiömallista hyvät kokemukset. ”Niin opiskelijat kuin tieteentekijät ovat hyötyneet siitä. Pääoman tuotosta on pystytty tekemään merkittäviä taloudellisia satsauksia tutkimusinfrastruktuureihin ja opiskelijoiden oppimisympäristöjen parantamiseen. Eikä hallitus ole koskaan puuttunut opetukseen eikä tutkimuksen tekemiseen”, hän sanoo.

Jaakko Puhakka näkee uuden yliopiston tarjoavan uusia mahdollisuuksia opiskelijoille hyvin yksinkertaisellakin tavalla. ”Monialaisessa yliopistossa voidaan vaikka järjestää tilaisuuksia, joissa eri alojen ihmiset tekevät harjoitustehtäviä yhdessä ja harjoittavat vuorovaikutustaitojaan. Monialaisessa työyhteisössä nimittäin kaikkien ei tarvitse osata kaikkea, mutta tarvitaan vuorovaikutustaitoja toisten alojen osaajien kanssa toimimiseen. Näin voidaan ratkaista monimutkaisia ongelmia yhdessä.”

Toimittaja: Pia Sivunen
Kuuntele:

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4