TREYn edustajisto päättää tänään ylioppilasmediasta | Radio Moreeni 98,4 MHz

TREYn edustajisto päättää tänään ylioppilasmediasta

Tampereen ylioppilaskunta TREY käsittelee tänään edustajiston kokouksessaan sitä, tuleeko Tampereelle uusi ylioppilasmedia.
Myös mahdollisen median toteutusmuoto on keskustelun ytimessä.

Vanhan Tampereen ylioppilaskunnan ylioppilasmedia, Aviisi, haudattiin uuden ylioppilaskunnan synnyn myötä. Nyt TREYn hallitus esittää edustajistolle uuden yo-median perustamista. Asiaa käsitellään tänään kello 16:15 alkavassa edustajiston kokouksessa.

Aviisi ehti ilmestyä muodossa tai toisessa vuodesta 1960 asti.

Ylioppilaslehti Aviisin viimeinen numero julkaistiin vuoden 2018 joulukuussa. Nyt TREY pohtii uuden ylioppilasmedian perustamista. (Kuva: Ilmo Ilkka)

”Hallitus esittää, että uusi media perustetaan, se on journalistinen ja toimituksessa on mukana yksi päätoimittaja, puolipäiväinen art director ja kaksi toimitusharjoittelijaa. Lisäksi mukana on tietysti avustajia”, TREYn pääsihteeri Venla Monter kertoo.

Hallituksen esityksessä mainitaan, että julkaisu toteutettaisiin sekä printti- että digitaalisessa muodossa.
Esitystä edelsi muun muassa edustajiston nimeämän työryhmän toteuttama opiskelijakysely. Työryhmä on työskennellyt Monterin mukaan asian parissa koko kuluvan vuoden. Tuloksena on viisi eri vaihtoehtoa, joista yksi on, ettei ylioppilasmediaa perusteta.

Journalismia vai viestintää?

Muut vaihtoehdot eroavat Monterin mukaan siinä, minkä kokoinen toimituksesta tulisi ja siinä, onko tuleva julkaisu journalistinen vai ei. Jälkimmäinen eroavaisuus vaikuttaa myös siihen, minkä alan työehtosopimusta sovelletaan ylioppilasmedian työntekijöihin.

”Taustalla on maan ylioppilaskuntien keskuudessa pitkään puhututtanut teema. Joissakin ylioppilaslehdissä sovelletaan sitä, että päätoimittaja on palkattu ylioppilaskuntien TES:in mukaisesti. Tämä on kuitenkin nykyoikeuskäytännöissä havaittu hieman ongelmalliseksi vaihtoehdoksi. Jos lehdessä tehtävä toimitustyö on journalistista työtä, palkkauksen soisi olevan Monterin mukaan Journalistiliiton TES:in mukaista”, Monter sanoo.

Vanhan Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy sai vuonna 2016 tuomion korkeimmasta oikeudesta. Oikeustapauksen taustalla olivat toimittajan ja ylioppilaskunnan erimielisyydet sovellettavasta TES:istä. Tamy joutui maksamaan entiselle toimittajalle takaisin lähes 20 000 euroa saatavia.

Yhteisöllisyyttä yhteisön voimin

Ylioppilasmedian laajempi tarkoitus on Monterin mukaan tuoda esiin opiskelijoita kiinnostavia teemoja ja haastajana. Myös opiskelijoiden yhteisöllisyyden luominen sekä nuorempien sukupolvien kokemuksista kirjoittaminen ovat hänen mukaansa tärkeitä tehtäviä.

”Varsinkin täällä Tampereella, ylioppilasmedia voisi toimia tietyllä tavalla historian dokumentoijana, koska uusi yliopisto on juuri aloittanut toimintansa. Toiminnan aloittamiseen liittyvä kehitystyö ja sen ensimmäiset vuodet ovat merkittäviä. Myös tutkiva journalismi on olennainen osa ylioppilasmediaa”, Monter kertoo.

Ylioppilasmedian teossa voitaisiin Monterin mukaan hyödyntää koko yhteisön voimavaroja ja osaamista.
”Koen, että median kautta voisimme osallistaa opiskelijoita esimerkiksi kuvaamisen ja kirjoittamisen kautta.”

Jos edustajisto päättää ylioppilasmedian perustamisesta, on Monterin mukaan edessä tarkempi taloustyö ylioppilaskunnan muun taloustyön ohella. Julkaisun budjetti päätettäisiin marraskuun loppupuolella.

Ylioppilaslehtiä ja -medioita on karsittu kovalla kädellä koko maassa. Muun muassa Itä-Suomen Uljas -ylioppilaslehti päätettiin lakkauttaa ja Aalto-yliopiston Aino asetettiin määrittelemättömän pitkälle tauolle. Maan mediakenttä on perinteisten julkaisujen valossa kaventunut myös muilta osin, kun viimeisimpänä eduskuntapuolue Vihreät päätti lakkauttaa Vihreä Lanka -lehtensä.

Edustajiston kokousta voi seurata Internetin välityksellä tästä. Kokous on myös kaikille avoin ja se järjestetään yliopiston Kaupin kampuksella salissa A210+A211.

Toimittaja: Ilmo Ilkka

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4