Tatte ja TREY toivovat yliopiston johtosäännön uudistamista – ”Keskeisintä on se, että yliopistoyhteisöä kuullaan paremmin” | Radio Moreeni 98,4 MHz

Tatte ja TREY toivovat yliopiston johtosäännön uudistamista – ”Keskeisintä on se, että yliopistoyhteisöä kuullaan paremmin”

Tampereen yliopiston tieteentekijät Tatte ry ja Tampereen ylioppilaskunta TREY julkaisivat toukokuun alussa kannanoton koskien yliopiston johtamisjärjestelmän uudistamista. Uudistamisessa tulisi huomioida yliopistoyhteisön ääni.

Tampereen yliopiston johtosääntö on herättänyt keskustelua jo useamman vuoden ajan. Yliopiston johtosääntö on Tampere3-hankkeen siirtymäkauden hallituksen laatima eikä nykyinen johto ole ollut tekemässä sitä.

Tampereen ylioppilaskunnan TREYn puheenjohtaja Annika Nevanpää sanoo, ettei yhteisö luota nykyiseen johtosääntöön tai johtamisjärjestelmään.

”Olisi tärkeää, että jokainen saisi kokemuksen siitä, että ääniämme kuullaan siinä, miten koko yliopisto toimii.”

TREY lähti tekemään kannanottoa johtosäännön ja johtamisjärjestelmän uudistamisesta yhdessä Tampereen yliopiston tieteentekijöiden Tatte ry:n kanssa sen vuoksi, että tilanne mahdollistaa uudistustyön. Uusi yliopisto on ollut toiminnassa yli vuoden ja sillä on oma hallituksensa.

Tampereen yliopiston tieteentekijöiden Tatte ry:n sihteeri Liisa Ahlava kertoo, että kannanottoa on mukaan valmisteltu jo ennen nykyistä poikkeustilannetta. Viime vuoden marraskuussa Tampereen yliopiston hallitus lupasi, että yliopistoyhteisölle järjestetään keskustelutilaisuus maaliskuussa. Nykyisen tilanteen vuoksi keskustelutilaisuutta ei järjestetty.

”Emme tiedä miten pitkään pandemiatilanne kestää. Ei ole syytä odottaa tilaisuuden järjestämistä, muuten olemme jumitilanteessa pitkään”, Ahlava toteaa.

TREYn ja Tatte ry:n toiveena on, että yliopistoyhteisöä kuunneltaisiin enemmän. (Kuva: Hannu Sinisalo)

Yliopistoilla on itsehallinto

Jokaisella yliopistolla on oma johtosääntönsä. Johtosäännössä kuvataan, miten yliopistot järjestävät oman toimintansa ja hallintonsa. Sekä perustuslain että yliopistolain mukaan yliopistoilla on itsehallinto. Tampereen yliopiston johtosääntöä on kritisoitu muun muassa siitä, että johtosäännössä olevat kirjaukset kaventavat yliopistoyhteisön mahdollisuuksia vaikuttaa omaan toimintaansa. Lisäksi johtamisjärjestelmän mukaisten toimijoiden valinnassa on ongelmallisuutta.

”Konsistori, eli yliopiston yhteinen monijäseninen toimija, käyttää korkeinta valtaa opetuksen ja tutkimuksen asioissa sekä vastaa hallituksen valinnasta”, Ahlava kertoo.

Puheenjohtajaa lukuun ottamatta konsistorin jäsenet valitaan yliopistoyhteisön keskuudesta. Konsistorin puheenjohtajana toimii provosti, jonka yliopiston hallitus valitsee rehtorin esityksestä. Tämä on Ahlavan mukaan ongelmallista siksi, että valta keskittyy operatiiviselle johdolle ja yliopistoyhteisön vaikuttamismahdollisuuksia rajoitetaan.

Yliopistoyhteisön huomioiminen

Tampereen yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita marssi ulos helmikuussa 2018 vastalauseena johtosääntöluonnokselle. Ulosmarssia lukuun ottamatta johtosääntö on kaukana tavallisen opiskelijan arjesta.
Tampereen ylioppilaskunnan TREYn puheenjohtaja Annika Nevanpää kertoo, että opiskelijoiden kohdalla johtosääntö takaa sen, että he pääsevät mukaan yliopiston toimintaan ja päätöksentekoon.

”Jos opiskelija ei pääse mukaan päätöksentekoon, se tekee käytännössä opiskelijasta vain asiakkaan, jolla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa kohtaamiinsa ongelmiin”, Nevanpää sanoo.

TREYn toiveena on, että johtosäännön ja johtamisjärjestelmän uudistusprosessi on osallistava ja huolellinen. Nevanpää kertoo, että sisällöllisesti tärkeimpiä asioita ovat osallistavuuden lisäksi avoimuus ja demokraattisen päätöksenteon vahvistaminen.

Tatte ry:n Ahlava kertoo, että tieteentekijöille tärkeitä ovat yliopistoyhteisön itsehallintoon ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseen liittyvät asiat. Myös konsistorin puheenjohtajaan liittyvä ongelma tulisi ratkaista.

”Vaikka vaikuttamismahdollisuuteen ja itsehallintoon liittyvät asiat ovat Tattelle tärkeitä, katsomme, että keskeisintä on se, että yliopistoyhteisöä kuullaan paremmin.”

Lisäys 20.5.2020: Yliopiston hallituksen kokoustiedotteessa 19.5. kerrottiin, että yhteisön kuuleminen johtamisjärjestelmästä järjestetään perjantaina 26.6. aamupäivällä. Tiedotteen mukaan tilaisuus järjestettäneen etänä ja tarkemmista yksityiskohdista tiedotetaan mahdollisimman pian.

Toimittaja: Petra Viitanen

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4