Tampereen ratikka: Liito-oraville oma rata | Radio Moreeni 98,4 MHz

Tampereen ratikka: Liito-oraville oma rata

Tampereen kaupunki jakaa hyvää kaikille ja on päättänyt lisätä joukkoliikennettä rakennuttamalla tamperelaisten käyttöön raitiotien. Mutta mitä tehdään liito-oraville?

Erikoissuunnittelija Juha-Pekka Reilin näyttää mihin raitiotievarikon tontti tulee Kauhakorvenkadun varrella, kunhan istutusasia saadaan käsiteltyä.

Erikoissuunnittelija Juha-Pekka Reilin näyttää mihin raitiotievarikon tontti tulee Kauhakorvenkadun varrella, kunhan istutusasia saadaan käsiteltyä. Kuva: Miika Ronkainen

Hihat ovat alkaneet heilua Hermian kaupunginosassa Hervannan liepeillä, siellä minne raitiovaunuvarikko mahdollisesti nousee hankkeen edetessä. Varikkotontin ympäristössä on jo aloitettu korvaavat puuistutukset, jotka ovat ensimmäinen askel varikon rakentamisen toteuttamisessa. Lisäksi kauempaa on kaadettu nuoria kuusia, jotka on tarkoitettu hyppypylväiksi liito-oraville madaltuvan puuston tilalle.

Alueen työskentelyä valvova erikoissuunnittelija Juha-Pekka Reilin harmittelee mahdollisia raivauksia ja vakuuttaa, että tämä on tontille vaihtoehdoista paras paikka. Rakennuksen tieltä on silti metsän lisäksi poistettava myös kalliota, joka nousee tontilta lähes kymmeneen metriin.

Pirkanmaan ELY-keskus antoi lokakuussa luvan kaupungille poiketa luonnonsuojelulaista ja rakentaa liito-oravien elinalueelle Hallilaan. Tiedettävästi ELY-keskus ei ole tätä aiemmin myöntänyt poikkeuslupaa tällä perusteella. Joulukuussa ratikkavarikon tontille myönnettiin vastaavanlainen lupa poiketa laista oravista huolimatta. Tampereen on kuitenkin istutettava puita kaadettujen tilalle ja ratkaistava liito-oravien liikkumisongelma. Tampereen ratkaisu tähän ovat nämä paljon puhutut hyppypylväät.

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys on valittanut varikkotontin päätöksestä ja valitus on edennyt korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Puheenjohtaja Jari-Pekka Tamminen selventää TYSYn kantaa: ”ELY-keskuksen edellyttämät toimet ovat riittämättömät ja näyttö kompensaation toimivuudesta on vajavaista. Niitä [toimia] ei voi nimenomaan edes kutsua kompensaatioksi vaan pikemminkin lieventäviksi toimiksi.” Tammisen mielestä hyvä etenemissuunta olisi odottaa ja katsoa toimivatko hyppypylväät halutulla tavalla.

Liito-oraville tarkoitetut hyppypylväät odottavat asennusta.

Liito-oraville tarkoitetut hyppypylväät odottavat asennusta. Kuva: Miika Ronkainen

Toimittaja: Miika Ronkainen

Kuuntele:

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4