Tampere innostaa kaupunkilaisia toteuttamaan hyviä ideoita: Ensimmäinen etäinfo joukkorahoituksesta tänään | Radio Moreeni 98,4 MHz

Tampere innostaa kaupunkilaisia toteuttamaan hyviä ideoita: Ensimmäinen etäinfo joukkorahoituksesta tänään

Onko sinulla idea muitakin tamperelaisia kiinnostavasta omaehtoisesta ja yhteisöllisestä toiminnasta, mutta ei rahaa sen toteuttamiseen? Ideasi voi hyvinkin olla toteutettavissa joukkorahoituksella, jota Tampereen kaupunki esittelee tänään alkavalla etälähetysten sarjalla. Syksyllä saatat saada kaupungin yhdeksi projektisi rahoittajaksikin.

Esimerkiksi projekteina, tapahtumina tai työpajoina tehtävää yhteisötaidetta voi toteuttaa joukkorahoituksella. (Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo)

Vaikka koronakriisin kurittama Tampereen kaupunki on taloudellisesti tiukoilla, se haluaa tukea hankkeita ja toimintaa, jotka kiinnostavat tamperelaisia ja ovat heille tärkeitä.

Joukkorahoitus ei ole Tampereella uusi asia. Kaupunki on kerännyt joukkorahoittamalla varoja Suomen pelimuseon perustamiseksi, ja vuosina 2018–2019 Tampereella toteutettiin pormestarin joukkorahoituskokeilu, jossa tamperelaiset saivat kaupungilta rahoitusta ja tukea joukkorahoituskampanjoiden toteuttamiseen.

Kaupungin, yksityishenkilöiden ja muiden toimijoiden joukkorahoituksella toteutettiin kymmenen hanketta, esimerkiksi Tuomiokirkonkadun ruukkupuutarha, yhteisösauna ja lasten kesäleiritoimintaa. Hyvien kokemusten innoittamana kaupunki haluaa jatkaa ja kehittää toimintaa edelleen ja olla avustamassa hankkeiden toteuttamisessa.

Avustaa-sanalla saattaa olla passiivinen kaiku, mutta tässä tapauksessa se on kaikkea muuta: nimenomaan aktiivisuudesta palkitaan. ”Ideat tulevat kaupunkilaisilta itseltään, he itse keräävät rahoituksen ja toteuttavat ideansa, ja kaupunki on mukana jeesaamassa”, kiteyttää suunnittelija Johanna Kurela Tampereen kaupungin strategia- ja kehittämisyksiköstä.

Rahat takaisin, jos hanke ei toteudu

Mistään kovin huikeista summista pormestarin joukkorahoituskokeilussa ei ollut kyse, vaan kaupungin osuus oli muutamista satasista yli tuhanteen euroon hanketta kohti. Kaupungin mukaan lähteminen oli joka tapauksessa merkittävää, jotta hyvät ideat päästiin toteuttamaan.

”Joukkorahoitus toimii niin, että toteuttaja määrittelee rahoitukselle minimirajan, jolla hankkeen voi toteuttaa, sekä rahoituksen tavoitetason. Kaupunki lähti mukaan 40 prosentin osuudella, kun alkoi olla vahvaa näyttöä siitä, että minimirahoitus toteutuu”, Johanna Kurela selvittää.

Mikäli idea ei kannakaan, eikä minimisummaa joukkorahoitushankkeeseen kerry, osallistujat saavat rahansa takaisin. ”Rahat ovat ikään kuin varastossa, ja hakija saa ne vasta sitten, kun minimi on koossa.”

Syksyllä hakuaika Mun Tampere -toteutuksille

Tamperelaiset voivat taas ensi syksynä lähteä toteuttamaan hyviä ideoitaan joukkorahoituksella. Syksyllä nimittäin käynnistyy Mun Tampere -joukkorahoituksen hakuaika, ja kaupunkia elävöittävät ja yhteisölliset projektit saattavat saada Tampereen kaupungin yhdeksi rahoittajakseen.

Kun lähtee ideoimaan hanketta, kannattaa ajatella sitä, miten se kiinnostaa muita tamperelaisia – ei sitä, miten idea mahdollisesti menisi läpi kaupungin byrokratiassa. Kaupunki tukee nimenomaan hankkeita, jotka kiinnostavat kaupunkilaisia niin, että he ovat itsekin valmiita niitä rahoittamaan.

”Kun puhutaan rahoittamisesta, se voi kuulostaa jotenkin kovin isolta. Pienimmät rahasummat, joilla joukkorahoitukseen voi osallistua, ovat kuitenkin kymmentä ja kahtakymmentä euroa niin, että jos jostakin hankkeesta todella tykkää, on useimmilla myös mahdollisuus osallistua sen rahoitukseen”, Johanna Kurela sanoo.

Syksyn joukkorahoitushaulle ei ole vielä määritelty kriteerejä, mutta yhteisöllisyys on tässäkin haussa keskeinen tekijä. Grillijuhlan järjestäminen naapureille ei vielä tätä kriteeriä täytä, mutta kaikille avoin, koko kaupunginosan grillijuhla täyttää.

Miten sinä elävöittäisit kaupunkiasi? Kerro siitä syksyllä Mun Tampere -joukkorahoitushaussa. (Kuva: Laura Vanzo)

Etäinfot alkavat tänään

Ennen Mun Tampere -hakua tamperelaisille on tarjolla mainio mahdollisuus tutustua joukkorahoitukseen. Tampereen kaupunki järjestää verkossa sarjan informaatiotilaisuuksia, joissa esitellään vastikkeellista joukkorahoitusta ja opastetaan joukkorahoituskampanjan käynnistämisessä. Tilaisuudet toteutetaan yhteistyössä Mesenaatti.me-yhteisörahoituspalvelun kanssa. Etälähetysten aikana on mahdollisuus myös esittää kysymyksiä.

Ensimmäinen etäinfo on tänään keskiviikkona klo 18-19. ”Se käsittelee joukkorahoituksen perusteita, ja on luonteeltaan yleissivistävä. Se kannattaa katsoa jo saadakseen tästä yleistyvästä rahoitusmuodosta tietoa, vaikkei kuuna päivänä aikoisi käynnistää joukkorahoitushanketta”, Johanna Kurela sanoo.

”Neljä seuraavaa on sitten suunnattu erityisesti niille, jotka suunnittelevat hakeutumista joukkorahoituksen pariin. Juuri heitä näillä infotilaisuuksilla on tarkoitus tukea.”

Viikon kuluttua, 17.6. klo 18–19 aiheena on joukkorahoituskampanjan suunnittelu. Seuraavana keskiviikkona on tarjolla tietoa joukkorahoituskampanjan viestinnästä ja markkinoinnista. Kesätauolta etälähetykset palaavat 20.8., jolloin aiheena on joukkorahoitukseen liittyvät lait ja kampanjan rahoitus. Viimeinen infolähetys 27.8. neuvoo, miten joukkorahoituskampanja luodaan Mesenaatti.me-palvelussa.

Tietokoneella ei tarvitse olla mitään erityisohjelmia etälähetysten seuraamiseen. Niihin pääsee mukaan ilmoittamalla yhteystietonsa.

”Käytämme lähetyksissä Teamsia, jonka ei tarvitse olla asennettuna. Se riittää, että koneella on Microsoftin ohjelmia. Me lähetämme yhteystietonsa antaneille linkin, jota klikkaamalla pääsee lähetykseen, ja tarkemmat ohjeet annetaan lähetyksen alkaessa”, Johanna Kurela kertoo.

Elleivät etälähetysten ajankohdat sovi omiin aikatauluihin, niitä voi seurata itselle paremmin sopivaan aikaan YouTubessa Mun Tampere -kanavalla. Tilaisuuksien tallenteet tulevat sinne, ja ne myös tekstitetään myöhemmin.

Toimittaja: Pia Sivunen

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4