Selvitys: päiväkotien ryhmäkoissa ylityksiä | Radio Moreeni 98,4 MHz

Selvitys: päiväkotien ryhmäkoissa ylityksiä

Utaimen tamperelaisissa päiväkodeissa tekemän selvityksen mukaan päiväkotiryhmien koot ylittyvät toisinaan sallittua suuremmiksi. Selvitystä varten haastateltiin useita varhaiskasvattajia.

Ryhmäkoon tilapäiset ylitykset mahdollistuvat, koska osa-aikaiset lapset lasketaan niin sanotusti puolikkaina, jolloin yhden lapsen paikalla voi olla kirjoilla kaksi. Kaikkien ollessa paikalla maksimikoko ylittyy.

Laki sallii tilapäiset ylitykset suhdeluvuissa. Haastatellut kertoivat suhdelukujen venymisen kuitenkin lisäävän onnettomuusriskiä.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön varapääluottamusmies Eija Kamppurin kanta asiaan on selvä:

”Maksimipääluku ei saisi olla yli 21, olivat lapset joka päivä hoidossa tai eivät.”

Toimittaja: Emma Auvinen

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4