Rehtori Mari Walls: Uusi yhteisö ei tule päätöksellä valmiiksi, vaan vaatii työtä ja luottamusta | Radio Moreeni 98,4 MHz

Rehtori Mari Walls: Uusi yhteisö ei tule päätöksellä valmiiksi, vaan vaatii työtä ja luottamusta

”Päällimmäisenä on helpottunut olo. Nyt päästään siirtymävaiheesta normaaliin moodiin”, kuvailee tuntojaan vuodenvaihteessa syntyneen uuden Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls. Uuden yliopiston syntyvaiheet ovat olleet otsikoissa usein kriittisessä sävyssä, mutta Walls nostaa hattua kaikille, jotka ovat puurtaneet mukana valmistelutyössä.

Rehtori Mari Walls

Uusi Tampereen yliopisto on noin 5 000 henkilön työpaikka, jossa tehdään lukuisia käytännön uudistuksia. ”Ihan juuri on työstetty vuodenvaihteen yli Suomen suurinta ja Euroopan viidenneksi suurinta sähköpostiuudistusta. Siinä on onnistuttu kolmivuorotyönä hyvin – sähköposti toimii”, rehtori Mari Walls kiittää. (Kuva: Pia Sivunen)

Vuoden alussa aloitti toimintansa vanhan Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdistänyt, myös ammattikorkea-
koulutoimintaa pyörittävä uusi Tampereen yliopisto. Yhdistämishankkeen tie ei ole ollut tasainen. Sen johtamista on kritisoitu, ja prosessia lähdetään avaamaan rahoituksen saaneessa tutkimushankkeessakin, jossa selvitetään Tampereen yliopistofuusion kriisiytymistä ja prosessin vaikutusta yliopistoyhteisöön.

Rehtori Mari Wallsin mielestä otsikot olisivat voineet kertoa enemmän myös innostuneisuudesta ja rohkeudesta hakea uusia ratkaisuja. ”Viime vuosi oli haastava valmisteluvaihe. Siirtymäkauden hallituksen piti asettaa peruskivet tilanteessa, jossa ei vielä ollut uutta yliopistoa eikä toimivaa johtoa. Tämä poikkeuksellinen tilanne olisi ollut kova paikka keille tahansa henkilöille. Tuskin mikään kommunikaatio olisi riittänyt tekemään ymmärrettäväksi kaikkia tuon työn ulottuvuuksia”, hän sanoo.

Mari Walls on kokenut muutosjohtaja. Niin Merikeskusta kuin luonnonvarakeskus Lukea aiemmin johtaessaan hän on ollut rakentamassa uutta työyhteisöä henkilöstön kanssa lakkautusten, siirtojen ja uudenlaisten yhdistämisten pyörteissä.

”Kun ollaan uuden edessä, nousee epävarmuuksia ja erilaisia kärjistymiä. Se kuuluu tämän tyyppisten prosessien vaiheisiin. Uusi kulttuuri ja uusi yhteisö eivät tule päätöksellä valmiiksi, vaan työtä tehdään ja ymmärrystä ja luottamusta rakennetaan joka päivä. Ihmiset tämän tekevät, ja luottamus on siinä avainasia.”

Leikkimieltä mukaan vakavan asian tueksi

Yhteishenkeä uudessa yliopistossa on luotu muun muassa työpajoissa, joissa 180 työntekijää ja opiskelijaa on työstänyt tarinoita siitä, miten yliopisto voisi toimia arjessa paremmin. Työpajoissa ihmiset oli jaettu ryhmiin, jotka oli nimetty leopardeiksi, karhuiksi ja kotkiksi.

Rehtori Mari Walls lähetti työpajoihin liittyen henkilöstölle viestin, jossa kertoi tavoitteena olevan tunnistaa niitä arjen asioita, joita uudistamalla ja uudelleen ajattelemalla saataisiin aikaan Wau!-kokemuksia. Akateeminen yhteisö koki kielen vieraana.

”Se oli niin kuin punainen vaate härkätaistelussa”, Mari Walls toteaa. Hän kuitenkin haluaisi sanoihin tarttumisen sijaan mennä sanojen taakse katsomaan sitä, mitä on tehty arjen sujuvoittamiseksi esimerkiksi kokouskäytäntöjä ja byrokratiaa arvioimalla. ”Peräänkuulutan myös vähän leikkimielisyyttä vakavan asian tueksi. Kysymys on siitä, miten huomataan epäkohtia, joita pitäisi korjata. ”

Toimittaja: Pia Sivunen

Kuuntele:

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4