Minä radioon? | Radio Moreeni 98,4 MHz

Minä radioon?

Harjoittelijaksi Moreeniin
Haluatko harjoittelijaksi radioon? Mikäli olet Tampereen yliopiston tiedotusopin opiskelija ja opiskeluusi kuluu pakollinen harjoittelu, voit kysyä harjoittelupaikkaa Moreenista. Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta ITC maksaa harjoitteluajastasi harjoittelupalkkaa.

Myös muut Tampereen yliopiston opiskelijat voivat kysyä pääaineensa harjoittelurahaa Moreeniin.

Harjoittelijaksi on mahdollisuus hakea myös yliopiston ulkopuolelta, esimerkiksi kansanopistoista ja ammattikorkeakouluista. Tällöin palkanmaksu on kunkin oppilaitoksen oma asia. Moreeni ei siis maksa palkkaa.

Moreeniin voi hakea harjoittelijaksi myös erilaisten työmarkkina- ja muiden työhön valmentavien tukijärjestelmien kautta. Tuolloin työvoimatoimisto maksaa palkan.

Mitä harjoittelijat tekevät?
Kaikki harjoittelijat tekevät radiotoimittajan töitä, kuten uutisia, haastatteluita, ajankohtaisjuttuja, reportaaseja ja juonnettuja suoria lähetyksiä.

Mikäli harjoittelupaikka kiinnostaa, ota yhteyttä!

toimituspäällikkö Eve Sulonen
Puh. 050 437 7257
eve.sulonen [at] tuni

Journalistiikan pääaineopiskelija, toteuta radio-ohjelmasarja projektiopintoina:
(JOMS04 Työelämäprojekti, 5 op. tai JOUJOVTS Valinnainen jakso: Radioprojekti 2 – 5 op)

Ohjelma- tai juttusarja, keväällä tai syksyllä, sisältää käytännön työn lisäksi ennakkosuunnitelman ja loppuraportin. Ohjelma voi olla ryhmätyö, mutta loppuraportti on aina yksilösuoritus.

1. Esittele ohjelmasarjaideasi lyhyesti Radio Moreenin päätoimittajalle sähköpostitse. Jos päätoimittaja näyttää ideallesi vihreää valoa, niin:

2. Käytä mediaidean tarkistuslistaamme ideasi tarkempaan kiteyttämiseen. Tee myös viitteellinen ajolista/käsikirjoitus yhdestä jaksosta.

3. Kun suunnitelmasi on saanut hyväksynnän, toteuta ohjelmasarjasi ja osallistu niin sovittaessa välipalautteeseen ja kehitä ohjelmatyötäsi palautteen pohjalta.

4. Kirjoita loppuraportti hankkeesi jälkeen. Kerro, mistä oli kyse (esim. millaiseen radiojournalismin kysymykseen hankkeesi niveltyi tai mistä se ponnisti), selvitä, mitä käytännössä teit, arvioi hankkeesi onnistumista (itse)kriittisesti ja kerro, mitä opittavaa hankkeestasi voisi olla radiojournalismin kehittämiselle yleisesti ja/tai TaY:n toimittajakoulutuksessa. Loppuraportin laajuus 3 liuskaa, kun suorituksesi on 2 – 4 op.

Mikäli kanssasi on etukäteen sovittu 5 opintopisteen suorituksesta, kirjoita loppuraporttisi reflektoivan esseen muotoon ja tukeudu siinä radiojournalismiin ja ohjelmasarjaasi liittyvään lähdekirjallisuuteen. Loppuraportin laajuus on tällöin 8 – 10 liuskaa + lähdeluettelo + mahdolliset liitteet. Toimita loppuraporttisi tulostettuna Marko Ala-Fossin työhuoneen (E 205) ovenpielen lokeroon.

Mahdollista lähdekirjallisuutta:

Starkey, Radio in Context, Palgrave MacMillan 2004.
Kern, Sound reporting: the NPR guide to audio journalism and production. Chicago University Press 2008.
Ala-Fossi, Saleable Compromises: Quality Cultures in Finnish and US Commercial Radio. Tampere University Press 2005.
Ruohomaa, The Mobility of Radio Listening. YLE 2003.
Barnard, Studying Radio. Arnold 2000.
Crisell, Understanding Radio. Second Edition, Routledge 1994. (2 ECTS)
Nyre, Sound Media. Routledge 2008.
O’Neill et al., Digital Radio in Europe: Technologies, Industries and Cultures. Intellect 2010.
Radio Research in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Special Issue. Nordicom Review 1/1997.
Symposium on Scandinavian Radio. Journal of Radio Studies No. 1/1998 (pp. 102-131) and
Symposium on Digital Radio. Journal of Radio & Audio Media 1/2008 (pp. 2-58).

Katso myös:

JOMS04 Työelämäprojekti 5 op.

JOUJOVTS Valinnainen jakso: Radioprojekti 2 – 5 op

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4