Paperittomien määrä kasvaa Suomessa | Radio Moreeni 98,4 MHz

Paperittomien määrä kasvaa Suomessa

Kielteiset turvapaikkapäätökset ovat lisänneet paperittomien määrää Suomessa. Tutkija Marja Katisko arvioi, että paperittomia voi olla tuhansia. Kuntien sopeutuminen tilanteeseen on hidasta.

Marja Katisko vieraili yliopistolla Paperittomana hyvinvointivaltiossa -tilaisuudessa.

Marja Katisko sanoo, että paperittomien tilanteen parantamiseksi tarvitaan suuri arvomaailman muutos. (Kuva: Lotta Jokitalo)

Paperittomien asema Suomessa on hankala. Esimerkiksi terveydenhoitoon ei uskalleta hakeutua, tai mahdollisuudesta akuuttiin terveydenhoitoon ei tiedetä. Myös asunnon tai työn saaminen on vaikeaa, ja työelämässä on vaara joutua hyväksikäytetyksi.

Tutkija Marja Katisko sanoo, että tilanne on haastava kunnille, sillä paperittomien tilannetta parantavia linjauksia pitäisi tehdä nopeasti. Päätöksissä tulee ottaa huomioon yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet. Suomen turvapaikkalainsäädäntö vaikuttaa kuntien toimenpiteisiin. Kunnilla on itsemääräämisoikeus, mutta Katiskon mukaan ne eivät uskalla tehdä vapaita linjauksia siinä pelossa, että päätökset houkuttelisivat suhteettoman paljon paperittomia samaan kuntaan.

Tulevaisuudessa valtion tulisi huolehtia paperittomien tarpeista. Tällä hetkellä kansalaisjärjestöt ja seurakunnat kantavat vastuuta monista tehtävistä, kuten hätämajoituksesta ja terveydenhuollosta. Palveluita tulisi tarjota ihmisten tarpeisiin perustuen, välittämättä turvapaikkastatuksesta.

Toimittaja: Lotta Jokitalo

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4