Nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia: Nuoret tarvitsevat mielekkäitä vaikuttamisen muotoja | Radio Moreeni 98,4 MHz

Nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia: Nuoret tarvitsevat mielekkäitä vaikuttamisen muotoja

Tampere on nuorisotutkimuksen vahva kaupunki. Tampereen yliopistossa on ollut nuorisotyön koulutusta jo 70 vuotta, ja täällä on maamme ainoa nuorisotutkimuksen professuuri, jota hoitaa Päivi Honkatukia. Hänen mielestään nuorisoa syytetään suotta aktiivisuuden puutteesta yhteisiä asioita kohtaan. Nuoret kyllä ovat aktiivisia ja haluavat vaikuttaa – heille tarjotut vaikuttamisen muodot sen sijaan eivät tunnu nuorista mielekkäiltä.

Päivi Honkatukia

Professori Päivi Honkatukia kuuluu hallituksen Nuorisotakuu-kärkihankkeen johtoryhmään. Kärkihankkeen vahvana tavoitteena on saada nuoriso työelämään. (Kuva: Pia Sivunen)

Näemme nuoret melko stereotyyppisesti toisaalta tulevaisuuden toivoina, toisaalta katsomme nuoruuden olevan epävakaa ja huolestuttavakin elämänvaihe. Nuoria koskevia päätöksiä tehdään tuntematta nuorten maailmaa. Nuorisotutkimus pyrkii tuomaa nuorten ääntä ja näkökulmaa julkiseen keskusteluun ja tueksi päätöksentekoon.

Päivi Honkatukia sanoo nuorilta puuttuvan mielekkäitä vaikuttamisen muotoja. Vaikuttamisen kohteiden tulisi liittyä nuorille läheisiin asioihin ja elämänpiiriin. ”Nuoret vaikuttavat yhteiskuntaan esimerkiksi omilla valinnoillaan, kuten kasvissyönnillä. Me taas tarjoamme nuorille mieluusti järjestelmälähtöisiä tapoja, kuten sen, että nuoret valitsisivat keskuudestaan jonkun, joka sitten edustaisi heitä.”

Honkatukia on tutkinut nuorisoa useista näkökulmista, kuten sosiologin, sukupuolentutkijan, kriminologin ja nuorisotutkijan. Nuoriin ja väkivaltaan liittyvää tutkimusta tehneenä hän koki velvollisuudekseen ottaa Turun traagiset tapahtumat esille juhlaluennossaan yliopiston lukuvuoden avajaisissa.

”Maailma on muutoksessa: maailmassa tapahtuu liikettä, ja ne jotka liikkuvat, ovat nuoria. Nuorille mahdollisuudet näyttäytyvät globaaleina, mutta jotkut nuoret jäävät tilaan, jossa eivät tule hyväksytyiksi lähtömaassaan eivätkä maissa, joihin pyrkivät. Tähän liittyy monia tunteita ja prosesseja. Jos leimaamme nämä henkilöt patologisiksi terroristeiksi, eikä ymmärretä asioihin liittyvää nuoruuden problematiikkaa, se ei johda ratkaisuihin näissä asioissa”, Päivi Honkatukia sanoo.

Toimittaja: Pia Sivunen

Kuuntele:

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4