Mielenterveyspalveluihin hakeudutaan entistä useammin: ”Nuoret eivät häpeile palveluiden käyttämistä” | Radio Moreeni 98,4 MHz

Mielenterveyspalveluihin hakeudutaan entistä useammin: ”Nuoret eivät häpeile palveluiden käyttämistä”

Arvioiden mukaan jopa joka neljännellä nuorella on todettavissa mielenterveyden häiriö. Räjähdysmäisesti lisääntynyt mielenterveyspalveluihin hakeutuminen herättää kysymyksiä.

Nuorten mielenterveyshäiriöt huolestuttavat monia, niin aikuisia kuin nuoria itseään. Nuorten oirehtimisen ei kuitenkaan pitäisi tulla yllätyksenä.

”Nuoruusikä on elämänvaihe, jossa nuoren täytyy kohdata paljon muutoksia itsessään ja läheisissä ihmissuhteissaan”, sanoo Taysin nuorisopsykiatrian ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala. Nuoruusikään mahtuvat tärkeät siirtymät yläkoulusta toisen asteen opintojen kautta opiskelija- tai työelämään. Nuoren muuttuessa muuttuvat myös häneen kohdistetut odotukset.

”Ei ole mikään ihme, että nuoruusiässä ilmenee paljon mielenterveyden häiriöitä”, toteaa Kaltiala.

Nuoret selkeästi hakeutuvat entistä useammin mielenterveyspalveluiden piiriin, mutta varmuutta ei ole siitä, ovatko häiriöt itsessään lisääntyneet.

Nuoruuteen kuuluu monia muutoksia, mikä voi johtaa mielenterveyden häiriöihin. (Kuva: Pexels.com)

Yhä vaikeampi pärjätä

Ylilääkäri Riittakerttu Kaltialan mukaan näyttöä nuorten mielenterveyshäiriöiden lisääntymisestä on vähän. ”Esimerkiksi ulospäin suuntautuva, rajoja rikkova häiriökäyttäytyminen on vähentynyt niin Suomessa kuin kansainvälisestikin”, Kaltiala toteaa. Koettu palveluiden tarve on kuitenkin kasvanut.

Kaltiala arvioi kasvaneen mielenterveyspalveluiden tarpeen aiheutuvan kahdesta syystä. Mielenterveyspalveluista tiedetään enemmän kuin aikaisemmin, mitä Kaltiala pitää myönteisenä kehityksenä. ”Nuoret eivät häpeile palveluiden käyttämistä kuten aikuiset”, sanoo Kaltiala.

Toinen syy on kuitenkin huolestuttavampi. ”Yhteiskunta on mahdollisesti muuttunut sellaiseksi, etteivät nuoret enää selviä siinä”, Kaltiala sanoo. Vaikka nuorisoikäinen väestö on suunnilleen samanlaista kuin ennenkin, voi olla, että nuoriin kohdistuvat ulkopuoliset odotukset ovat kasvaneet liian vaativiksi. ”Sellaisilla resursseilla ja voinnilla, jolla ennen oli mahdollista pärjätä, ei enää pärjääkään”, Kaltiala pohtii.

Toimittaja: Sakri Pölönen.

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4