Management leder media till renässansen | Radio Moreeni 98,4 MHz

Management leder media till renässansen

Det finns mycket debatt om förändringar och framtiden av media. Men hur ser dessa förändringar ur kommunikationsmanagements synvinkel ut?

Loviisa Läärä

Loviisa Läärä njuter av Stockholms internationella studiemiljö och atmosfär. (Bild: Isla Hämäläinen)

Loviisa Läärä studerar kommunikationsmanagement som magisterstuderande vid Stockholms universitet och har satt sig i teknologiska och ekonomiska förändringar i media. Hon säger att frågan i kommunikationsmanagement är om mycket annat än bara ledning. Den innehåller också ekonomi, politik och även psykologi. I kommunikation spelar också allmänheten en stor roll.

”Mediebranschen kommer aldrig att vara stabil på något sätt. Det är inte bara för att teknologi har utvecklat sig utan att också konsumenter använder den på olika sätt”, säger Läärä.

Media måste hitta nya planer och kunskaper för att uppfinna sig. Det är tyvärr ännu inte tillräckligt: ledningen i kommunikationsbyråer och redaktioner måste använda dessa kunskaper på ett inventiöst och kompetent sätt. Läärä exemplifierar det här fenomenet med exemplet av ”Big data”, som innefattar tekniker för digitalt lagrad information.

”Många företag är mycket villiga at utnyttja Big data, vilket är ju bra. Problemet är att det finns bara några som kan tolka Big data ordentligt”, konstaterar Läärä.

Redaktör: Anni Lindgren

Lyssna:

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4