Luomuehkäisyä ei suositella nuorille | Radio Moreeni 98,4 MHz

Luomuehkäisyä ei suositella nuorille

Viime vuosina markkinoille on tullut uusia, hormonittomia ehkäisymenetelmiä. Suurin osa niin sanotuista luomuehkäisymenetelmistä perustuu ruumiinlämmön mittaamiseen.

Myös suomalaiset naiset voivat tilata hedelmällisyystietokoneita netistä. Esimerkiksi Lady-Comp- ja Daysy–hedelmällisyystietokoneilla on suomalaiskäyttäjiä. Vastikään ruotsalainen Natural Cycles –ehkäisysovellus sai kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO-merkinnän.

”Nuorten keskuudessa kiinnostus vähähormonisiin ja hormonittomiin ehkäisymenetelmiin on kasvanut”, kertoo lääkäri Marjo Kuortti Tampereen kaupungin Nuorisoneuvolasta.

Kuortin mukaan nuoret kyselevät esimerkiksi kuparikierukan käytöstä. Kuortti pitää hedelmällisyystietokoneeseen ja ruumiinlämmön mittaamiseen perustuvia ehkäisymenetelmiä huonompina kuin esimerkiksi kuparikierukkaa.

Lämmönmittausmenetelmää ei Nuorisoneuvolassa suositella, sillä tämän ehkäisymenetelmän toimivuus perustuu täsmällisyyteen. Nuorisoneuvolassa käy alle 22-vuotiaita nuoria.

”Lämmönmittausmenetelmä voi sopia ehkäisykeinoksi sellaiselle aikuiselle, joka sitoutuu vaadittuun täsmällisyyteen, ja jonka elämä ei mullistuisi raskaudesta”, Kuortti toteaa.

Toimittaja: Larissa Bister

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4