Kyselyvastaukset Hämeenkadun itäpään elävöittämiskokeilusta | Radio Moreeni 98,4 MHz

Kyselyvastaukset Hämeenkadun itäpään elävöittämiskokeilusta

Teimme kyselyn Hämeenkadun elävöittämiskokeilusta ja Hämeenkadun avaamisesta autoilijoille. Kyselyä jaettiin Facebookin kautta, ja siihen tuli vastausaikana (8.-15.2.) 612 vastausta.

Kysyimme 1) kokivatko vastaajat elävöittämiskokeilun lisänneen viihtyisyyttä, 2) kokevatko he keskustan elävöittämisen tarpeelliseksi, 3) oliko elävöittämiskokeilu kaupungilta hyvä investointi ja 4) oliko Hämeenkadun itäpään avaaminen autoille hyvä ratkaisu.

Kuvat alla esittävät vastaajien näkemysten jakautumisen.

Grafiikka

(Grafiikka: Sarita Piipponen)

Grafiikka

(Grafiikka: Sarita Piipponen)

Grafiikka

(Grafiikka: Sarita Piipponen)

Grafiikka

(Grafiikka: Sarita Piipponen)

Toimittaja: Auli Harju

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4