Korkeakoulujen valintakoet järjestetään pääosin etänä – Todistusvalinnan osuutta nostettiin | Radio Moreeni 98,4 MHz

Korkeakoulujen valintakoet järjestetään pääosin etänä – Todistusvalinnan osuutta nostettiin

Koronavirustilanteen vuoksi valintakokeet järjestetään pääsääntöisesti kaksivaiheisina etäkokeina. Useat alat päätyivät korottamaan todistusvalinnan osuutta, mikä herätti opiskelijajärjestöjen kritiikin.

Kevään yhteishaussa korkeakouluihin haki 151 700 hakijaa. Koronavirustilanteen vuoksi valintakoejärjestelyitä on jouduttu miettimään uusiksi, sillä fyysisten kontaktien välttäminen on suositeltavaa.

Tampereen yliopiston koulutuksen vararehtori Marja Sutela kertoo, että opiskelijavalintojen uudelleenjärjestelyn taustalla on suuri työ. Sutela on ollut mukana Unifi ry:n työryhmässä valmistelemassa opiskelijavalintoja.

Valintakoe järjestetään kaksivaiheisena sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa. Useilla aloilla on ensimmäisessä vaiheessa sähköinen etävalintakoe. Parhaiten kokeessa suoriutuneet kutsutaan toiseen vaiheeseen, joka voi olla esimerkiksi haastattelu.

”Kaksivaiheisen kokeen on nähty olevan keino vilpin rajaamiseen”, Sutela sanoo.

Taidealoilla, joilla on perinteisesti ollut erilaisia näyttöjä osaamisesta, on päädytty muun muassa videoratkaisuihin. Esimerkiksi Tampereen ammattikorkeakoulun muusikon tutkintoon hakevat toimittavat ensimmäisessä vaiheessa videonäytteet osaamisestaan ja Taideyliopiston hakukohteista lähes kaikki valinnat toteutetaan sähköisesti. Ainoastaan näyttelijäntaiteen ja ohjauksen koulutusohjelmien viimeisessä vaiheessa valintakokeissa ollaan fyysisesti paikan päällä.

Todistusvalinnan suuresta osuudesta huolimatta myös pääsykokeet ovat keino päästä korkeakouluopiskelijaksi.

Turvallisuus edellä

Vuoden alussa astui voimaan uudistus, jonka myötä todistusvalinnasta tulee pääväylä korkeakouluopintoihin. Todistusvalinnan myötä hieman yli puolet opiskelijoista valitaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella sekä korkeakoulun päätöksen mukaan mahdollisesti myös ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella.

Vappuaattona yliopistot julkaisivat uudet perusteet opiskelijavalinnalle. Monilla aloilla päädyttiin todistusvalinnan osuuden kasvattamiseen, joka on herättänyt kritiikkiä. Esimerkiksi lääketieteissä todistusvalinnalla valitaan muutoksen jälkeen 75 prosenttia opiskelijoista todistuksen perusteella. Aiemmin prosenttimääräksi ilmoitettiin ”enintään 51”. Kaikilla hakupainealoilla, kuten oikeustieteellisen yhteisvalinnassa, todistusvalinnan osuutta ei ole kuitenkaan kasvatettu. Myöskään ammattikorkeakoulujen valintaperusteissa ei korotettu todistusvalinnan osuutta.

Sutela perustelee todistusvalinnan määrän kasvattamista turvallisuusnäkökulmalla.

”Olemme miettineet, kuinka pystymme takaamaan hakijoiden ja valvojien turvallisuuden tässä tilanteessa. Tässä on menty turvallisuus edellä”, Sutela sanoo.

Fyysiset kokeet harkinnassa

Yhteisvalinnan aloja, kuten psykologiaa ja kasvatustieteitä, luotsaavat valtakunnalliset ryhmät. Tänä keväänä ryhmät ovat erilaisten taustaselvityksien avulla selvittäneet todistusvalintojen korottamista. Esimerkiksi psykologian yhteisvalinnassa valitaan 70 prosenttia todistusvalinnalla, 23 prosenttia psykologian ainereaalivalinnalla ja 7 prosenttia valintakoevalinnalla. Unifin koulutuksen vararehtorit linjasivat hyvissä ajoin, että todistusvalintaa ei saa nostaa sataan prosenttiin.

Koronavirustilanne ja erilaiset rajoitukset elävät jatkuvasti. Hallituksen 4.5. antaman päätöksen mukaan kesäkuun alusta lähtien kokoontumisrajoitus laajenee 50 henkilöön. Jo ennen tätä lääketieteellinen ala oli linjannut, että valintakokeen toinen vaihe järjestetään fyysisesti. Myös kauppatieteissä ja DIA-aloilla on pohdittu toisen vaiheen järjestämistä fyysisesti.

”THL laatii tarkat turvallisuusohjeistukset siihen, miten kokeessa toimitaan”, Sutela kertoo.

Hallituksen päätöksen myötä on Sutelan mukaan alettu harkita fyysisten kokeiden lisäämistä myös muilla aloilla. Suuria muutoksia ei kuitenkaan ole luvassa.

”Yliopistoilla ei ole halukkuutta kolmatta kertaa lähteä valintaperusteita muuttamaan”, Sutela sanoo.

Tampereen yliopistossa järjestetään joitakin kokeita fyysisesti, mutta isoja massakokeita ei tänä keväänä nähdä.

Kritiikkiä todistusvalinnasta

Opiskelijajärjestöt eivät ole suhtautuneet suopeasti todistusvalinnan korottamiseen. Uusien valintaperusteiden tultua julki esimerkiksi Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry julkaisi kannanoton, jossa kritisoitiin todistusvalinnan lisäämistä ja huomautettiin, ettei kaikilla yliopisto-opinnoista kiinnostuneilla ole mahdollisuutta hakea todistusvalinnan kautta. Tämä koskee esimerkiksi ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita.

Sutelan mukaan ammatillisista oppilaitoksista yliopistoon hakevia on suhteellisen vähän. Heillä on mahdollisuus päästä yliopistoihin valintakoeväylän kautta.

Tampereen ylioppilaskunta TREYn puheenjohtaja Annika Nevanpää kertoo, että todistusvalintojen lisääminen on ollut pettymys.

”Se on ollut helppo keino selviytyä opiskelijavalinnoista, mutta jättää ammattikoulutaustaiset saman tien ulos tästä väylästä. Lisäksi koko kevät kehotettiin lukemaan tavalliseen tapaan valintakokeisiin.”

Nevanpää huomauttaa, että todistusvalintoja on perusteltu sillä, että valintakokeisiin osallistuisi vähemmän henkilöitä. Joillakin aloilla on kuitenkin ollut ongelmana se, etteivät todistusvalinnan tulokset ole valmistuneet ennen koepäivää.

Parempi olisikin Nevanpään mukaan ollut se, että kiintiöt olisivat pysyneet ennallaan eikä niitä olisi korotettu.

”Todistusvalinnalla on perusteet. Se on osoitettu, että aiemman koulumenestyksen perusteella pärjää myös kolmannella asteella. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta se kuitenkin jättää ulos ne kaikki muut. Todistusvalinta ei saa olla lähtökohtainen väylä”, Nevanpää sanoo.


Jutussa on käytetty lähteenä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ilmoittamia valintaperusteita, OKM:n UKK-sivua korkeakouluvalinnan uudistuksesta sekä Opintopolun listausta todistusvalintojen pisteytyksestä.

Toimittaja: Petra Viitanen

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4