Kasvatustieteilijät työllistyvät hyvin | Radio Moreeni 98,4 MHz

Kasvatustieteilijät työllistyvät hyvin

Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta EDU kouluttaa opettajia ja muita kasvatusalan asiantuntijoita. EDUssa toimii myös Normaalikoulu, joka toimii opettajien harjoittelukouluna ja koulujen kehittämisen moottorina. ”On Suomessa ainutlaatuista, että normaalikoulun lukio toimii aivan yliopiston ytimessä. Se on lisännyt kiinnostusta lukiota kohtaan”, kertoo tiedekuntaa johtava dekaani Risto Honkonen.

Risto Honkonen

Dekaani Risto Honkonen johtaa Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden tiedekuntaa. (Kuva: Miika Ronkainen)

Honkonen sanoo tiedekunnassa tehtävän tutkimustyön tukevan alan päätöksentekoa kaikilla tasoilla – niin poliittisella ja hallinnollisella kuin koulutuksen ja kasvatuksen arjessa. Hän pitää tärkeänä antaa tukea käytännön toimijoille; uusia ideoita siitä, miten toimintaa kehitetään ja tukea tähän kehitystyöhön. ”Koulutuksella on merkitystä myös demokratian ylläpitämisessä. Toimiva demokratia edellyttää, että ihmisillä on oikeat tiedot asioista ja myös kyky arvioida esimerkiksi mediassa liikkuvaa tietoa.”

Valtaosa Kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuvista asettuu lähiseudulle, ja täällä onkin kova tarve kasvatusalan asiantuntijoista, joita tarvitaan muuallakin kuin kouluissa. Valmistuneet työllistyvät hyvin.

Tampereen yliopisto aloitti vuoden 2017 uudella organisaatiolla. Kuutta tiedekuntaa johtavat dekaanit, jotka esittäytyivät alkuvuonna Radio Moreenin makasiiniohjelmassa Verstaalla.

Toimittaja: Pia Sivunen

Kuuntele:

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4