Käännösala ja kääntäjän ammatti muutosten myllerryksessä | Radio Moreeni 98,4 MHz

Käännösala ja kääntäjän ammatti muutosten myllerryksessä

Käännösala muuttuu jatkuvasti muun muassa teknologian kehityksen ja konekääntämisen yleistymisen seurauksena. Tästä huolimatta ammattilaiskääntäjiä tarvitaan monenlaisissa käännöstilanteissa. Kääntäjien rooli ja työtehtävät saattavat kuitenkin tulevaisuudessa muuttua.

Käännöstieteen professori Kaisa Koskinen Tampereen yliopistosta uskoo, että kääntäjillä tulee olemaan useita rooleja tulevaisuudessa. Osa voisi suuntautua teknologiaan eli konekääntämiseen ja käännösmuisteihin ja niiden tukitoimiin ja laadunvalvontaan. Osa taas voisi koordinoida esimerkiksi vapaaehtoisesti talkoilla kääntävien henkilöiden toimintaa. Myös viestinnän hienosäätäjiä tullaan tarvitsemaan muokkaamaan ja käsittelemään tekstejä. Kääntäjien ammatin perinteisemmätkin elementit tulevat Koskisen mukaan todennäköisesti säilymään, mutta ammattinimikkeet sen sijaan saattavat muuttua.

Koskinen suhtautuu optimistisesti kääntämisen nykytilaan ja tulevaisuuteen. ”Suuren yleisön ymmärrys siitä, millä tavalla kääntäminen voi olla vaativaa tai millä tavoin erilaisia tekstejä voi kääntämällä tuottaa, on ehkä mennyt eteenpäin”, Koskinen pohtii. Tähän vaikuttaa ihmisten kielitaidon kehittyminen ja myös se, että moni on itse kokeillut kääntämistä tai tulkkausta ja todennut, ettei se ole kovin yksinkertaista.

Toimittaja: Tuuli Lång

Kuuntele:

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4