Asenteet halkovat lapsen maailmaa | Radio Moreeni 98,4 MHz

Asenteet halkovat lapsen maailmaa

Lapset saavat kotoa ja koulusta erilaista tietoa pakolaiskriisistä. Jos vanhemmat suhtautuvat maahanmuuttoon kielteisemmin kuin opettaja, lapsi joutuu välikäteen.

Koulussa pakolaisista keskustellaan neutraalisti faktojen pohjalta, mutta kotona kuuluvat vanhempien mielipiteet. Utaimen pakolaiskriisiä koskevaan kyselyyn vastasi yhteensä 59 viides- ja kuudesluokkalaista Pispalan ja Peltolammin kouluista. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen täytyy auttaa turvapaikanhakijoita.

Pakolaisten lisääntynyt määrä Suomessa herätti vastaajissa pelkoa. Akatemiatutkijan ja sosiaaliantropologian dosentin Anna Rastaan mukaan sekä opettajien että vanhempien pitäisi puuttua pelon ja uhkakuvien lietsontaan.
Vanhemmilla, opettajilla ja medialla on kaikilla osansa lasten mielipiteiden muodostumisessa.

Toimittaja: Sara Harju

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4