Matti Parjanen toivoo näkyvämpää ylpeyttä omasta yliopistosta | Radio Moreeni 98,4 MHz

Matti Parjanen toivoo näkyvämpää ylpeyttä omasta yliopistosta

Tampereen yliopisto aloitti alumnitoiminnan 30 vuotta sitten, ensimmäisenä Suomessa. Alumnit ovat yliopiston entisiä opiskelijoita, joilla toiminnan alullepanija, kamarineuvos Matti Parjanen näkee olevan paljon annettavaa entiselle opinahjolleen. Myös yliopistolla on edelleen annettavaa alumneilleen.

Matti Parjanen istuttaa alumnipuun

Kanslerinrinteessä kasvaa nyt rusokirsikkapuu alumnien puuna. Istutusta viimeistelee Matti Parjanen. (Kuva: Pia Sivunen)

Nelikymmenvuotisen yliopistouran tehnyt, esimerkiksi Tampereen yliopiston vararehtorina ja Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen johtajana toiminut Matti Parjanen toivoo, että alumnit toisivat opiskeluun ja tutkimustoimintaan omaa kokemustaan. He voisivat esimerkiksi luennoillaan kertoa, mitä yliopistossa esitetyt teoriat käytännössä merkitsevät.

”Yliopiston tehtävä puolestaan on kertoa koko ajan, mitä yliopistossa tapahtuu. Tieteelliset tutkimustulokset hukkuvat valtavaan median pauhuun, ja toivonkin yliopistojen reagoivan heti erityisesti silloin, jos julkisuuteen leviää vääriä tai median väärin tulkitsemia tutkimustuloksia”, Parjanen sanoo.

Yhdysvalloissa alumnit rahoittavat tieteellisiä tutkimusprojekteja ja yliopistojen urheiluseuroja sekä ylläpitävät hotelleja ja urheiluhalleja sisältäviä rakennuksia. Alumnit tuovat esiin yliopistojaan esimerkiksi kantamalla niiden värejä kravateissaan ja kaulahuiveissaan. Matti Parjanen toivoisi Tampereen yliopistossa opiskelleidenkin olevan näkyvämmin ja kuuluvammin ylpeitä omasta yliopistostaan samoin kuin yliopiston opiskelijoistaan.

Alumneilla on meilläkin lahjoittajina kasvava merkitys, vaikka Amerikan malliin tuskin koskaan päästään. Tampereen yliopisto on saanut alumneiltaan henkilölahjoittajina yli 250 000 euroa, ja alumneja on monen yrityslahjoituksenkin takana. Lahjoittajalla on usein läheinen ja merkityksellinen, omien kokemusten kautta muodostunut suhde yliopistoon.

Juhlavuoden kunniaksi yliopistokampukselle Kanslerinrinteeseen istutettiin alumnien puu. Istutuksen rehtori Liisa Laakson kanssa viimeistellyt Matti Parjanen muistutti, mitä istutuksen ajankohtaan ja paikkaan liittyy. Sata vuotta sitten Helsingin yliopiston dosentti Leo Harmaja esitti ajatuksen valtio- ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvasta oppilaitoksesta, joka sivistäisi hajaantunutta kansaa niin, ettei konflikteja syntyisi. Nyt rusokirsikkapuu kuitenkin juurtuu paikalle, jossa käytiin sisällissodan ratkaiseva taistelu huhtikuussa 1918. Parjanen kertoi myös, että Harmajan tytär Kirsti Toppari on Tampereen yliopiston alumni.

Toimittaja: Pia Sivunen

Kuuntele:

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4