Koikansuon luonnonsuojelualueen muodostaminen etenee kaupunginhallitukseen | Radio Moreeni 98,4 MHz

Koikansuon luonnonsuojelualueen muodostaminen etenee kaupunginhallitukseen

Koikansuon rauhoittamisesta keskustelee seuraavaksi kaupunginhallitus. Aluetta halutaan suojella sen arvokkuuden vuoksi.

Tampereen yhdyskuntalautakunta päätti 14. helmikuuta, että ehdotus Koikansuon alueen muuttamisesta luonnonsuojelualueeksi siirtyy kaupunginhallituksen päätettäväksi. Asiaa käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 6. maaliskuuta. Aitolahden Koikansuolle haetaan luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta Ely-keskukselta.

Rauhoituksen perusteena on suojella arvokasta suoympäristöä. Lisäksi Koikansuo täydentäisi sen länsipuolella sijaitsevaa yksityistä rauhoitettua maa-aluetta.

Koikansuon alueen laajuus on 5,7 hehtaaria, ja siitä valtaosa on kuivahkoa rämettä.

Toimittaja: Teresia Jokinen

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4